Endret: 27 jan 2021     Opprettet: 27 apr 2017

BESTILLE NY GARASJEPORT ÅPNER/ ORDERING A NEW GARAGEDOOR OPENER

Garasjeport åpner bestilles via styret@mollehjulet.no

Send Mail til styret med tittel:

Bestilling av garasjeportåpner

Må innholde 

Navn

Adresse

Telefonnummer

Hvilket plan det gjelder (U1 eller U2)

Bare seksjonseier har mulighet til å bestille ny port åpner og
bestilling godkjennes av styret før det sendes til industriporter.

Legitimasjon ved ut henting av ny åpner er påkrevd samt oppmøte av seksjonseier.
Fullmakt godtas ikke.

Evt sendes dette pr post.

Videre er seksjonseier ansvarlig for at fjernkontrollen blir levert tilbake etter utlån.

Eng:

A new remote for the garage doors can be ordered from www.industriporter.as.

Send an Email to styret

Titled:bestilling av garasjeportåpner

Must contain:

Name

Adress

Phonenumber

Parking level (U1 or U2)

Only The registered owner of a flat with a parkingspot can order a new remote, and your order will be confirmed with Styret by industriporter, before you can collect the remote.

Valid ID is requiered when you collect the remote, and you have to do this in person.

It is the responsibility of the owner to make sure the remote is handed back if  lent out to a third party.