Endret: 16 jul 2020     Opprettet: 28 apr 2017

BESTILLING AV LADEPUNKT for el-bil / ORDER A CHARGING POINT for eletric cars

Skjema for bestilling av el-bil plass ligger i lenken under. (husk å fylle ut 2 kopier ved levering i postkasse)

Styret ønsker at alle elbilplasser blir blir samlet i nedre garasje pga ledning strekk.

Hvis du har parkerig på øverste garasjeplan ber vi deg prøve å bytte plass med noen som ikke har elbil i nederste plan.

Styret er kan hjelpe til med plassbytte for interreserte.

Styret igangsetter bestilling av plass.

Installatøren heter EDA elektronikk

Ladepunkt koster ca 18 000.- (forbehold for prisjustering) med strøm avgift på 200.-  pr mnd (fast pris)

Søknad fylles ut og levers i vår postkasse i Smeltedigelen 2 (merket Styret) eller sendes via email styret@mollehjulet.no

(PDF) /?nid=28893

 

ENG:

The form for ordering a charging point for electric cars is linked above.

We want all the charging points to be on the lower parking level, so if your parking spot is on the top level you need to swap placed with someone in the lower level.

Styret can assist in sorting out these details.

The company that install the Charger is called EDA elektronikk

Styret will order the installation when the form is delivered and approved.

Cost of installing the point is approx 18 000.- Nok, (prices might be adjusted) with a monthly charge of 200.- Nok for electricity

Fill out the form and deliver to Styrets mailbox or send by email (remember to fill in 2 copies if you leave the forms in our postbox)

Our postbox (styret) is located in the entrance of Smeltedigelen 2, (your key opens the front door.) Our mail address is styret@mollehjulet.no