7 apr 2020

COVID 19

Litt om Covid 19/ regarding Covid 19

Coor spritvasker felles dørhåndtak i fellesområdene i ukedagene.

Vi har flere beboere som faller inn under risikogruppen i borettslaget vårt så vi vil oppfordre til å være forsiktig og forholde seg til der rettningslinjer vi får fra folkehelsinstituttet.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Flere av oss vasker også heisknapper og lignende når vi har anledning, vær bare obs på at dette er elektronikk og at man bare bør benytte en fuktet klut (sprit eller 1 til3,5 dl klorin) for å slippe at heisene stopper opp

English 

Coor (caretakers) regularely wash the doorhandles in the common areas during the weekdays.

We have several residents that are in the high risk group for Covid 19 complications, so we would like to encourage everyone to be careful and observe the recomondations from the health authorities.

Several residents wash down the buttons in the lifts, be aware that this is electronics and you should only utilize a moist cloth with alcohol or clorine (1 part to 3,5 parts water) so we dosent brak the lifts.