Endret: 8 jan 2021     Opprettet: 4 sep 2020

Innmeldte feil og status

 

Ventilasjon i turbinveien 1 innmeldt 26/11-20

Servicemann er bestilt og kommer i dag den 26/11 etter lunch.

Kullfilter og viftemoter ble skiftet før jul.

Ventilasjon i turbinveien 3.
Det har blitt innmeldt dårlig lukt.

Styret har koblet inn COOR for utredning og retting av dette ved bruk av tredjepart.
Det har blitt utført en utredning som har avdekket en defekt viftemotor i anlegget.

Betongdekke turbinveien 3.
Utbedring av oppsprukket dekke i øverste etg er ferdigstilt

Lekkasje gjennom vegg fra gårdsrom 1 etg turbinveien 1. 

Det har blitt innmeldt bobler i malingen ved heisdør og inngang til garasjens øvre plan

dette er utredet og arbeid vil foretas på våren