Endret: 19 apr 2017     Opprettet: 28 apr 2011

Husordensregler for Møllehjulet Borettslag

Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11.

Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir fulgt.

Leiligheten og lagets fellesareal skal ikke brukes slik at andre sjeneres, eller slik at brudd på noen av lagets vedtekter oppstår.

Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

Brudd på husorden kan medføre skriftlig påtale fra styret.

Gjentatte brudd kan medføre begjæring om utkastelse.

Last ned husordensreglene