Endret: 19 apr 2017     Opprettet: 15 jul 2011

Regler om ro i leilighetene

Det skal være alminnelig ro i leilighetene mellom kl. 22.00 – 08.00 på hverdager. Natt til søndager og helligdager skal det være ro mellom kl. 23.00 og 13.00.

Med alminnelig ro menes at naboer ikke blir forstyrret av støy fra din leilighet. (se eget avsnitt om oppussing)

Spesielt påpekes de vanligste årsaker til klager over forstyrrelser fra naboleilighet:

  • Fest / selskapsstøy
  • Høy musikk
  • Banking og boring
  • Øving på musikkinstrument

Musikkundervisning tillates kun etter søknad og godkjenning fra styret.

Barn skal ikke støye i trappeoppganger eller på balkongene.