7 mai 2021

TECHEM, vann, strøm og varme

Nå har avlesingene kommet inn. For at beboere skal få tilgang til avregningsvedleggene i beboer portalen, må avregningen godkjennes og frigis av styret. Dette gjøres i Techemportalen. Dersom beboere har spørsmål til selve avregningen (avlesning/forbruk), så kan de ta kontakt med Techem Kundeservice på e-post: kundeservice@techem.no (oppgi da i emnefeltet hvilket sameie/borettslag det gjelder) eller på tlf: 2202 1459 (hverdager kl 9-14). På våre hjemmesider techem.no og under fanen Beboer vil man også kunne finne en del generell informasjon. Tilgodehavende eller skyldig beløp etter avregning kommer i form av redusert/økt husleie