26 mai 2021

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

Til andelseierne i Møllehjulet Borettslag

26.05.2021

                                                               

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

 

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 10 % fra 01.072021.

 

Som vi orienterte om i forbindelse med beboermøtet og generalforsamling, har styret ved en grundig gjennomgang av faste driftsutgifter gjennom et år, samt estimering av økte vedlikeholdsutgifter fremover, funnet det nødvendig å øke de faste felleskostnadene.

Borettslaget er ti år, og vi må påregne at en del av det tekniske anlegget vårt trenger økende vedlikehold.

 

Vi gjør oppmerksom på at økningen kun gjelder felleskostnadene, ikke renter og avdrag på fellesgjelden.

 

 

Har du avtalegiro?

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

 

Med vennlig hilsen

For Styret i Møllehjulet Borettslag

 

Helga Solheim

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Tlf 22865703